பாராளுமன்ற சுற்றுவட்டத்தில் கடும் வாகன நெரிசல்

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூன் 20, 2019 11:10

பாராளுமன்ற சுற்றுவட்டத்தில் கடும் வாகன நெரிசல்

ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று காரணமாக பாராளுமன்ற சுற்றுவட்டத்தில் கடும் வாகன நெரிசல் காணப்படுவதாக அறிவிக்கப்படுகின்றது. எனவே முடிந்தவரை மாற்று பாதைகளை பயன்படுத்துமாறு பொலிசார் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூன் 20, 2019 11:10

Default