වීඩියෝ කතා

හිම නිසා අතරමං වූ සංචාරකයෝ – වීඩියෝ

ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර සිකිම් හි හිම පතනය සහ අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් සංචාරකයින් 800…

උමගේ සිරවී සිටින ඉන්දීය කම්කරුවන්ගේ වීඩියෝවක් නිකුත්වෙයි ( VIDEO)

ඉන්දියාවේ උමං මාර්ගයක සිරවී සිටි කම්කරුවන් 41 දෙනාගේ දර්ශන පළමු වරට කැමරාවක…

ඉදිරියේදී ජාතික සැපයුම් ප්‍රතිපත්තියක්

රජයේ සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සමග කටයුතු කරමින් ජාතික සැපයුම් ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන බව…

පර්ල් හැඩි කළ වෙරළ යළි හැඩ කළ මෙහෙයුම

[ot-video type="youtube" url="https://youtu.be/f-mxONJ7RaY"]

ගිනි ගත් නෞකාව මුහුදු පතුලේ ගැටෙයි – ඇදගෙන යාම නවතයි

[ot-video type="youtube" url="https://www.youtube.com/watch?v=vs_f4_nxS-M"]