සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය නියමිත පරිදි පැවැත්වීමට කටයුතු කරනවා

ITN News Editor
By ITN News Editor නොවැම්බර් 26, 2020 17:54

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය නියමිත පරිදි පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසනවා. ස්වාධීන රූපවාහිනී තීරණය වැඩසටහන සමග එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

 

 

ITN News Editor
By ITN News Editor නොවැම්බර් 26, 2020 17:54

Default