මතවාද

‍රාජ්‍ය පාලනයේ තිරසර ඩිජිටල් සංවර්තනයට අවශ්‍ය ධාරිතා ප්‍රවර්ධන මූලෝපාය ක්‍රියාත්මක කෙරේ

මෙරට රාජ්‍ය පාලනය තුළ තිරසර ඩිජිටල් සංවර්තනයක් (Sustainable Digital Transformation) ඇති කිරීමේ…

බෞද්ධයින්ට එරෙහිව සිදු කෙරෙන කුමන්ත්‍රණයක් ගැන සජිත්ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

හෘද සාක්ෂියට එකඟව, ප්‍රායෝගිකවම ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් කැපවන ප්‍රායෝගික…

ළමා වින්දිතයින් මාධ්‍ය මගින් නිරාවරණය කිරීම වැළැක්වීමට වහා පියවර ගත යුතුයි

ළමා වින්දිතයින් හා චූදිතයින් මාධ්‍ය මගින් නිරාවරණය කිරීම වැළැක්වීමට වහා පියවර ගත…

අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් වංචාකළ විදේශිකයන් 3ක් අත්අඩංගුවට

අන්තර්ජාලය භාවිත කර මුදල් වංචාකළ විදේශිකයන් තුන් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය…