ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත්වලට බලපෑ භූ කම්පනයෙන් සුනාමි අවදානමක් නැහැ

ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත්වලට බලපෑ භූ කම්පනයෙන් සුනාමි අවදානමක් නැහැ

12
0

ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත්වලට බලපෑ භූ කම්පනයෙන් සුනාමි අවදානමක් නැති බව ඇමෙරිකා භූ විද්‍යාඥයින් පෙන්වා දෙනවා. රිච්ටර් පරිමාණ ඒකකය 6.5ක විශාලත්වයෙන් යුත් මෙම භූ කම්පනය අද උදෑසන හටගත්තා. කෙසේ නමුත් මෙහි සුලු කම්පන තත්ත්වයක් සිංගප්පූරුවට බලපා ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY