fbpx

Life+News The Official News Portal of Independent Television Network Ltd

அனுமதிப்பத்திரமின்றி மாடுகளை ஏற்றிச்சென்ற லொறியொன்று சுற்றிவளைப்பு

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூலை 24, 2021 15:42

அனுமதிப்பத்திரமின்றி மாடுகளை ஏற்றிச்சென்ற லொறியொன்று சுற்றிவளைப்பு

கொஸ்கம பிரதேசத்திலிருந்து, அவிசாவளை தல்துவ வரை அனுமதிப்பத்திரமின்றி மாடுகளை ஏற்றிச்சென்ற லொறியொன்றை பொலிஸார் சுற்றிவளைத்துள்ளனர். அவிசாவளை பகுதியில் குறித்த லொறியை பொலிஸார் சோதனை செய்ததுடன், இதன்போது அதிலிருந்து மாடுகளை பொலிஸார் மீட்டுள்ளனர்.

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூலை 24, 2021 15:42

வணிகம்- அனைத்தும் படிக்க

விளையாட்டு- அனைத்தும் படிக்க

பொழுதுபோக்கு- அனைத்தும் படிக்க