வாக்காளர்களுக்கு எவ்வித இடையூறுகளும் இன்றி வாக்கினை செலுத்த ஏற்பாடு : தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர்

ITN News Editor
By ITN News Editor நவம்பர் 8, 2019 11:02

வாக்காளர்களுக்கு எவ்வித இடையூறுகளும் இன்றி வாக்கினை செலுத்த ஏற்பாடு : தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர்

வாக்காளர்களுக்கு எவ்வித இடையூறுகளும் ஏற்படாதவாறு வாக்கினை செலுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார். வாக்களிக்க வாக்குச் சாவடிக்கு சென்று, தனக்கு கிடைக்கும் வாக்குச்சீட்டில் சம்பிரதாய முறையில் புள்ளடி இட நினைக்கும் நபர்கள் புள்ளடி இட முடியும்.

அப்படி இல்லையாயின் தான் வாக்களிக்க விரும்பும் வேட்பாளரின் பெயர் மற்றும் சின்னத்திற்கு முன்னால் இலக்கத்தை குறிக்க முடியுமென தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார்.

ITN News Editor
By ITN News Editor நவம்பர் 8, 2019 11:02

Default