வட மாகாண வீதி அபிவிருத்திக்கென 51 ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாவை முதலீடு

ITN News Editor
By ITN News Editor நவம்பர் 3, 2019 16:13

வட மாகாண வீதி அபிவிருத்திக்கென 51 ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாவை முதலீடு

வட மாகாண வீதி அபிவிருத்திக்கென 51 ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாவை முதலீடு செய்யவுள்ளதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. 17 வேலைத்திட்டங்களின் கீழ் 343 வீதிகளின் ஆயிரத்து 34 கிலோ மீற்றர் தூரம் அபிவிருத்திக்கு உட்படுத்தப்படவுள்ளது.

தேசிய கொள்கை, பொருளாதார அபிவிருத்தி, மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு மற்றும் வட மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சின் கீழ் குறித்த வேலைத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது. ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதியுதவியோடு இவை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன. இதில் யாழ் மாவட்டத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட 128 வீதிகள் அபிவிருத்திக்கு உட்படுத்தப்படவுள்ளதாக அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

ITN News Editor
By ITN News Editor நவம்பர் 3, 2019 16:13

Default