மண்மேடு சரிந்து வீழ்ந்துள்ளதால் போக்குவரத்துக்கு தடை

ITN News Editor
By ITN News Editor அக்டோபர் 29, 2019 10:30

மண்மேடு சரிந்து வீழ்ந்துள்ளதால் போக்குவரத்துக்கு தடை

ஹக்மன முலடியன வீதியில் 10 ம் தூண் மற்றும் பொகுடுவ பகுதிக்கு இடையில் மண்மேடு சரிந்து வீழ்ந்துள்ளதால் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் தடைப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் மாற்று வீதியை பயன்படுத்துமாறு பொலிசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

ITN News Editor
By ITN News Editor அக்டோபர் 29, 2019 10:30

Default