ஊவா மாகாணத்தின் சகல தமிழ் பாடசாலைகளுக்கும் எதிர்வரும் திங்கட் கிழமை விடுமுறை

ITN News Editor
By ITN News Editor அக்டோபர் 24, 2019 15:13

ஊவா மாகாணத்தின் சகல தமிழ் பாடசாலைகளுக்கும் எதிர்வரும் திங்கட் கிழமை விடுமுறை

ஊவா மாகாணத்தின் சகல தமிழ் பாடசாலைகளுக்கும் எதிர்வரும் 28 ம் திகதி திங்கட் கிழமை விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக ராஜாங்க அமைச்சர் வடிவேல் சுரேஷ் தெரிவித்தார்.

தீபாவளித் தினம் 27 ம் திகதி என்பதால் அதற்கு அடுத்த நாள் விடுமுறை வழங்கப்படுவதாகவும் அன்றைய தினத்திற்கான கற்றல் செயற்பாடுகள் அடுத்த மாதம் 2 ம் திகதி சனிக்கிழமை இடம்பெறுமெனவும் ராஜாங்க அமைச்சர் வடிவேல் சுரேஷ் குறிப்பிட்டார்.

ITN News Editor
By ITN News Editor அக்டோபர் 24, 2019 15:13

Default