நாட்டின் மூன்று மாவட்டங்களுக்கான மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை தொடர்ந்தும் நீடிப்பு

ITN News Editor
By ITN News Editor அக்டோபர் 22, 2019 10:47

நாட்டின் மூன்று மாவட்டங்களுக்கான மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை தொடர்ந்தும் நீடிப்பு

நாட்டின் மூன்று மாவட்டங்களுக்கான மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை தொடர்ந்தும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. குருநாகல், கேகாலை மற்றும் இரத்தினபுரி மாவட்டங்களில் வாழும் மக்கள் தொடர்ந்தும் விழிப்புடன் இருக்கவேண்டுமென அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. மண்சரிவு ஏற்படக்கூடிய எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் காணப்பட்டால் உடனடியாக அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ITN News Editor
By ITN News Editor அக்டோபர் 22, 2019 10:47

Default