மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை இன்று மாலை வரை மீண்டும் நீடிப்பு

ITN News Editor
By ITN News Editor செப்டம்பர் 26, 2019 12:45

மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை இன்று மாலை வரை மீண்டும் நீடிப்பு

நாட்டின் சில மாவட்டங்களுக்கு விடுக்கப்பட்டிருந்த மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை இன்று மாலை வரை மீண்டும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. களுத்துறை, கேகாலை, காலி, மாத்தறை மற்றும் இரத்தினபுரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இவ்வாறு மண்சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ITN News Editor
By ITN News Editor செப்டம்பர் 26, 2019 12:45

Default