என்டர்பிறைஸ் ஸ்ரீலங்கா சேவை நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் களுத்துறையில்

ITN News Editor
By ITN News Editor செப்டம்பர் 13, 2019 12:35

என்டர்பிறைஸ் ஸ்ரீலங்கா சேவை நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் களுத்துறையில்

என்டர்பிறைஸ் ஸ்ரீலங்கா நடமாடும் சேவை நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் களுத்துறை பொது மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சபை, வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை, கம்பனி பதிவாளர் அலுவலகம், ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சபை மற்றும் சிறு வியாபார அபிவிருத்தி பிரிவு ஆகியவை நடமாடும் சேவையில் பங்கேற்கவுள்ளன.

இலங்கை வங்கி, மக்கள் வங்கி, பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி ஆகியவற்றின் சேவைகளையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமென நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

ITN News Editor
By ITN News Editor செப்டம்பர் 13, 2019 12:35

Default