மூடப்பட்டிருந்த பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவ பீடம் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் மீண்டும் திறப்பு

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூலை 26, 2019 15:24

மூடப்பட்டிருந்த பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவ பீடம் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் மீண்டும் திறப்பு

மூடப்பட்டிருந்த பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவ பீடம் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் மீண்டும் திறக்கப்படவுள்ளது. இதற்கமைய எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் மாணவர்கள் விடுதிகளுக்கு வருகைத்தர முடியுமென பேராதனை பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. ஏற்பட்ட சில சிக்கல்கள் காரணமாக முகாமைத்துவ பீடம் கடந்த 9 நாட்கள் மூடப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூலை 26, 2019 15:24

Default