மண் சரிவுஎச்ச்ரிக்கை தொடர்ந்தும் அமுலில்

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூலை 19, 2019 12:57

மண் சரிவுஎச்ச்ரிக்கை தொடர்ந்தும் அமுலில்

ஒரு சில மாகாணங்களுக்கா வெளியிடப்பட்ட மண் சரிவுஎச்ச்ரிக்கை தொடர்ந்தும் அமுலில் உள்ளதாக தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இரத்தினபுரி, நுவெரலியா, கண்டி, கேகாலை, களுத்துறை, காலி மற்றும் மாத்தறை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மண் சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூலை 19, 2019 12:57

Default