இவ்வருடத்தின் முதல் 6 மாதங்களில் 95 ஆயிரத்து 908 பேர் தொழிலுக்காக வெளிநாடு பயணம்

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூலை 12, 2019 15:13

இவ்வருடத்தின் முதல் 6 மாதங்களில் 95 ஆயிரத்து 908 பேர் தொழிலுக்காக வெளிநாடு பயணம்

இவ்வருடத்தின் முதல் 6 மாதங்களில் 95 ஆயிரத்து 908 பேர் தொழிலுக்காக வெளிநாடுகளுக்கு சென்றுள்ளனர். அதில் 56 ஆயிரத்து 526 பேர் ஆண்களாவர். 39 ஆயிரத்து 382 பேர் பெண்களாவர். 16 ஆயிரத்து 626 பேர் கட்டார் இராச்சியத்திற்கு தொழிலுக்காக சென்றுள்ளதாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூலை 12, 2019 15:13

Default