ஐ. நா அமைதிகாக்கும் பணிகளுக்கென 61 பேர் கொண்ட இராணுவ குழு நாட்டிலிருந்து பயணம்

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூலை 3, 2019 15:44

ஐ. நா அமைதிகாக்கும் பணிகளுக்கென 61 பேர் கொண்ட இராணுவ குழு நாட்டிலிருந்து பயணம்

ஐக்கிய நாடுகள் அமைதிகாக்கும் பணிகளுக்கென 61 பேர் கொண்ட இராணுவ குழுவொனறு இன்றைய தினம் நாட்டிலிருந்து சென்றுள்ளது. குறித்த குழு தென் சூடான் நோக்கி பயணித்துள்ளதாக இராணுவ ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

11 இராணுவ அதிகாரிகள் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. ஐ.நா அமைதிகாக்கும் பணிகளுக்கென தென் சூடான் நோக்கி பயணித்த 6வது இராணுவ குழு இதுவென இராணுவ ஊடகப்பிரிவு குறிப்பிட்டுள்ளது.

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூலை 3, 2019 15:44

Default