பொசொன் நோன்மதி தினத்தை முன்னிட்டு விசேட வேலைத்திட்டங்கள்

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூன் 10, 2019 15:10

பொசொன் நோன்மதி தினத்தை முன்னிட்டு விசேட வேலைத்திட்டங்கள்

பொசொன் நோன்மதி தினத்தை முன்னிட்டு நாளை தொடக்கம் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை விசேட வேலைத்திட்டங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தை புத்தசாசன அமைச்சு ஒழுங்கு செய்துள்ளது.

பெலியத்தவில் இருந்து காங்கேசந்துறை வரையும் விசேட மேலதிக ரயில் சேவைகள் இடம்பெறவுள்ளது. குருநாகல் தம்பதெனிய இஹல கடுகம்பொல கௌவுடுமுன்ன உள்ளிட்ட விஹாரைகளில் நாளை இந்த வேலைத்திட்டங்கள் ஆரம்பமாகின்றது.

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூன் 10, 2019 15:10

Default