நாட்டிற்கான ஒன்றிணைவோம் தேசிய வேலைத்திட்ட முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கான நிகழ்வுகள் இன்று

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூன் 3, 2019 10:42

நாட்டிற்கான ஒன்றிணைவோம் தேசிய வேலைத்திட்ட முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கான நிகழ்வுகள் இன்று

நாட்டிற்கான ஒன்றிணைவோம் தேசிய அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தின் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கான நிகழ்வுகள் இன்று ஆரம்பமாகியுள்ளன. எதிர்வரும் சனிக்கிழமை வரை குறித்த நிகழ்வுகள் இடம்பெறுமென அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

ITN News Editor
By ITN News Editor ஜூன் 3, 2019 10:42

Default