උණබට ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනකරුවන්ට ඉන්දුනීසියානු පුහුණුකරුවන් මගින් පුහුණුවක්

පසුගිය වර්ෂයේ යටියන්තොට පැලැල්ලේගම පිහිටි කැලණි කලා උණබට අත්කම් මධ්‍යස්ථානයේ නිෂ්පාදන නිරීක්ෂණය…

කියවීමට මිනිත්තු 1

නීති විරෝධී ලන්ච් ෂීට් කිලෝග්‍රෑම් 7,672.35ක් අත්අඩංගුවට

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, පරිසර පොලිස් ඒකකය සහ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සමඟ…

කියවීමට මිනිත්තු 1

අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සමඟ සැකකරුවෙක් කොටුවෙයි

අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සමඟ සැකකරුවෙක් පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ තෙලගපාත ගුවන් පාලම අසලදී අත්අඩංගුවට…

කියවීමට මිනිත්තු 0

ප්‍රදේශ කිහිපයකට වැසි

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලත් මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසිවාර…

කියවීමට මිනිත්තු 1