වෘත්තීය සමිති 200ක් අද සහ හෙට ලෙඩ වෙයි

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් රාජ්‍ය සේවයේ වෘත්තීය සමිති 200කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අද…

කියවීමට මිනිත්තු 1

පවතින වැසි තත්ත්වය තවදුරටත්

දිවයිනේ නිරිත දිග කොටසේ පවතින වැසි තත්ත්වය අද දිනයේ ද බලාපොරොත්තු වන…

කියවීමට මිනිත්තු 1

දකුණු කොරියාව බලා පිටත්ව ගිය ගුවන් යානය ආපසු කටුනායකට

කටුනායක සිට දකුණු කොරියාවේ සෝල් අගනුවර බලා ගමන් ඇරඹූ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්…

කියවීමට මිනිත්තු 1