නව කැලණි පාලමෙන් වරාය දෙසට ඇතුළු වන මාර්ගය අනිද්දා දක්වා වැසේ

ITN News Editor
By ITN News Editor පෙබරවාරි 10, 2024 05:19

නව කැලණි පාලමෙන් වරාය දෙසට ඇතුළු වන මාර්ගය  අනිද්දා දක්වා වැසේ

නව කැලණි පාලමෙන් වරාය දෙසට ඇතුළු වන මාර්ගය වසා තැබීම සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දීමක් සිදු කර තිබෙනවා.

ඒ අධිවේගී මාර්ග සංචාරක පොලීසිය විසින්.

ඊයේ රාත්‍රී 9 සිට පෙබරවාරි මස 12 වන දා අලුයම 5 දක්වා කටුනායක සිට කැලණි පාලමට ඇතුළු වී වරාය දෙසට ගමන් කරන මංතීරුව පමණක් ඉහත දිනවල වසා තැබෙන බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන්.

කෙසේ වෙතත්, ඔරුගොඩවත්ත මංසන්ධියේ සිට කැලණි පාලමට ඇතුළු වී වරාය පිවිසුම පාලමේ මැද කොටසින් වසා තැබීමටත් කටයුතු කරන බවයි පැවසෙන්නේ.

ITN News Editor
By ITN News Editor පෙබරවාරි 10, 2024 05:19