අධිවේගී මාර්ගයේදී කන්ටේනරයක් පෙරළෙයි

ITN News Editor
By ITN News Editor ජනවාරි 28, 2024 05:42

අධිවේගී මාර්ගයේදී කන්ටේනරයක් පෙරළෙයි

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගත් බහාලුම් රථයක් පෙරළී අනතුරක් සිදුවී තිබෙනවා.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ 118 කිලෝමීටර් කණුව ආසන්නයේදියි මෙම අනතුර සිදුවී තිබෙන්නේ.

අනතුර හේතුවෙන් මාතර සිට කොළඹ බලා ධාවනය වන වාහනවලට බාධා එල්ල වුණා.

ඒ හේතුවෙන් කොළඹ දෙසට ගමන් ගන්නා රථ වාහන ගොඩගමින් පිටවී කොක්මාදූව හරහා යළි අධිවේගී මාර්ගයට පිවිසෙන ලෙසයි දැනුම්දී තිබෙන්නේ.

ITN News Editor
By ITN News Editor ජනවාරි 28, 2024 05:42