කොළඹ – නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිදුවු රිය අනතුරකින් දෙදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට

ITN News Editor
By ITN News Editor ජනවාරි 6, 2024 05:34

කොළඹ – නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිදුවු රිය අනතුරකින් දෙදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට

කොළඹ – නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිදුවු රිය අනතුරකින් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

කොළඹ සිට ත්‍රිකුණාමලය දක්වා ගමන් ගත් බස් රථයක් සහ වෑන් රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් අනතුර සිදුව තිබෙනවා.

මේ අතර එම බස් රථයේ ගැටුණු තවත් වෑන් රථයකට අලාභ සිදුව තිබෙනවා.

වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරන්නේ නිට්ටඹුව පොලීසියයි.

ITN News Editor
By ITN News Editor ජනවාරි 6, 2024 05:34