එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බන්ධනාගාරවල සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 44 දෙනෙකුට සමාව

ITN News Editor
By ITN News Editor දෙසැම්බර් 31, 2023 05:27

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බන්ධනාගාරවල සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 44 දෙනෙකුට සමාව

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 52 වැනි ජාතික දිනය නිමිත්තෙන් එරට බන්ධනාගාරවල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් 44 දෙනෙකුට සමාව ලබාදී තිබෙනවා.

මෙම ශ්‍රී ලාංකික සිරකරුවන්ට රාජකීය නියෝගයෙන් සමාව ලැබුණු බවයි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අබුඩාබිහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට දන්වා තිබුණේ.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 52 වැනි ජාතික දිනය යෙදී තිබුණේ දෙසැම්බර් 02වන දිනටයි

 

ITN News Editor
By ITN News Editor දෙසැම්බර් 31, 2023 05:27