බෙදා හැරීමට නොහැකිව වරාය තුළ සිරවී ඇති භාණ්ඩ

ITN News Editor
By ITN News Editor දෙසැම්බර් 30, 2023 06:07

බෙදා හැරීමට නොහැකිව වරාය තුළ සිරවී ඇති භාණ්ඩ

උත්සව සමය හේතුවෙන් ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු භාණ්ඩ රැසක් මේ දිනවල රටට ආනයනය කරන නමුත් එම ආනයනික ද්‍රව්‍ය තවමත් බෙදාහැරීමට නොහැකිව වරාය තුළ සිර වී ඇති බව බහලුම් ප්‍රවාහනය කරන්නන්ගේ සංගමය චෝදනා කරනවා.

මේ ගැන සොයා බැලීමට වරාය හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඊයේ වරාය පරිශ්‍රයට පැමිණියා.

බහලුම් ප්‍රවාහනය කරන්නන්ගේ සංගමය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ, බෙදාහැරීමට නොහැකිව මෙලෙස ද්‍රව්‍ය වරාය තුළ එකතු වීම රටේ ආර්ථිකයට සෘජු ව බලපාන බවයි.

ITN News Editor
By ITN News Editor දෙසැම්බර් 30, 2023 06:07