විදුලි උපකරණයකින් කොණ්ඩය සකස් කරමින් සිටි එක් දරු මවක් විදුලි සැර වැදී මිය යයි

ITN News Editor
By ITN News Editor නොවැම්බර් 16, 2023 08:10

විදුලි උපකරණයකින් කොණ්ඩය සකස් කරමින් සිටි එක් දරු මවක් විදුලි සැර වැදී මිය යයි

විදුලි උපකරණයකින් කොණ්ඩය සකස්කරමින් සිටි එක් දරු මවකට විදුලි සැර වැදී මිය ගොස් තිබෙනවා.

මෙසේ මිය ගොස් ඇත්තේ පොල්ගස්ඕවිට   ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටී කාන්චනා සුභාෂිණි ලොකු හේවගේ නැමැති 30 හැවිරිදි කාන්තාවකි.

ජාතික ආධුනිකත්ව කාර්මික පුහුණු කිරීම් අධිකාරියේ කළමනාකරණ සහකාරනිලධාරිනියක් ලෙස කාලයක් සේවය කර ඇති සුභාෂිණි මහත්මිය දරුවා ලැබීමෙන් පසු සේවයෙන් ඉවත්වී තිබෙනවා.

ඇය අවුරුදු 3ක දියණියකගේ මවක්

ITN News Editor
By ITN News Editor නොවැම්බර් 16, 2023 08:10