නිර්දේශ ලැබීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ආහාර ද්‍රව්‍ය බහාලුම් තොගයක් රේගුවේ සිර වෙයි

ITN News Editor
By ITN News Editor සැප්තැම්බර් 28, 2023 05:29

නිර්දේශ ලැබීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ආහාර ද්‍රව්‍ය බහාලුම් තොගයක් රේගුවේ සිර වෙයි

ආයතන කිහිපයකින් අනුමැතීන් (නිර්දේශ) ලැබීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් කෝටි 74 කට වැඩි වටිනා ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් බහාලුම් 115ක් නිදහස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුවට වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් ගතවීමෙන් එම ද්‍රව්‍ය විනාශවීමේ අවදානමක් පැවතුණු බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසනවා.

මෙසේ ප්‍රමාදවී ඇතැයි පැවසෙන්නේ එම භාණ්ඩ නිදහස් කිරීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ සෞඛ්‍ය සහ සත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කළ යුතු වාර්තාවන්.

ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් බහාලුම් විසි හතක් නිදහස් කිරීමට දින 563 ක කාලයක්ද ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් තවත් බහාලුම් 27 නිදහස් කිරීමට වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් ගතවී තිබිණැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන් වනවා.

මෙම ආහාර ද්‍රව්‍ය බහාලුම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගුව 2021 වර්ෂය ජනවාරි මාසයේ සිට 2022 වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසය දක්වා විමර්ශන කරගෙන ගොස් තිබුණා.

මේ අතර ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය නොලැබීම හේතුවෙන් රුපියල් කෝටි 15 කට වැඩි වටිනා කහ කිලෝ 624,877ක් ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් අවශ්‍ය නීතිමය කටයුතු නොකර රඳවා ගනු ලැබ තිබූ බවද එම වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

මෙම කහ තොගය ආනයනය කර තිබුණේ 2020 වසරේ මැයි මස 10 වැනිදා.

ITN News Editor
By ITN News Editor සැප්තැම්බර් 28, 2023 05:29