රාජ්‍ය ආයතනවල ගෙවීම් කටයුතු අන්තර්ජාලයෙන්

ITN News Editor
By ITN News Editor ජූලි 27, 2023 05:10

රාජ්‍ය ආයතනවල ගෙවීම් කටයුතු අන්තර්ජාලයෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යාතනවල ගෙවිම් කටයුතු අන්තර්ජාලය(Online payments ) ඔස්සේ සිදුකිරීම පිළිබඳ පද්ධතිය(System) සකස් කිරීමේ ප්‍රගතිය විමසා බැලිමේ සාකච්ඡාවක් තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වා ඇති බව සිය නිල ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් පවසනවා.

එහි මූලාරම්භය නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස තෝරාගත් රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක මෙම වසර ඔක්තෝබර් මස වනවිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය නේරංජන් ගුණවර්ධන මහතා,Lankapay ආයතනය,තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය(ICTA),මහා බැංකුව සහ වාණිජ බැංකු නිලධාරීන් පිරිසක් එක්වුණා.

ITN News Editor
By ITN News Editor ජූලි 27, 2023 05:10