මන්ත්‍රී වැටුපෙන් 75%ක පරිත්‍යාගයක් ගැන ඇමති ප්‍රසන්නගෙන් ඉල්ලීමක්

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 20, 2021 17:34

මන්ත්‍රී වැටුපෙන් 75%ක පරිත්‍යාගයක් ගැන ඇමති ප්‍රසන්නගෙන් ඉල්ලීමක්

තමන් ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ වැටුපෙන් සියයට 75ක් මෙම තීරණාත්මක මොහොතේ රට වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කළ යුතු බවට අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා යෝජනා කරනවා.

එමෙන්ම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ වැටුපෙන් සියයට 50ක් හා සුළු කම්කරුවන්ගේ වැටුපෙන් සියයට 30ක් පරිත්‍යාග කළ යුතු බවටද ජනාධිපතිතුමා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා යෝජනා කර තිබෙනවා.

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 20, 2021 17:34