ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාදනය වූ පාසල් සිසුවෙකු හඳුනා ගැනේ

ITN News Editor
By ITN News Editor ජූලි 25, 2021 18:44

ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාදනය වූ පාසල් සිසුවෙකු හඳුනා ගැනේ

කොරෝනා වයිරසයේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාදනය වූ පාසල් සිසුවෙකු පළමුවරට මෙරටින් හඳුනා ගැණුනා.

බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයට අයත් හිරිගල් ගොඩැල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 11 හැවිරිදි සිසුවෙකු මෙසේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාදනය වූවෙකු ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

          

ITN News Editor
By ITN News Editor ජූලි 25, 2021 18:44

Default