රණවිරු සුනිල් රත්නායකට නිදහස

ITN News Editor
By ITN News Editor මාර්තු 26, 2020 15:29

මානුෂීය මෙහෙයුමේදි  විශිෂ්ට සේවාවක් කළ රණවිරුවකු වන දිගු දුර විහිදුම් බලකායේ සැරයන් සුනිල් රත්නායක මහතා ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස් කර තිබෙනවා.‍ෙ

මිරුසුවිල් යුද හමුදා කඳවුර ආසන්නයේදී අට දෙනකු ඝාතනය කළේ යැයි  චෝදනාවකට වරදකරු වු රණවිරු සුනිල් රත්නායක මහතාට මරණීය දණ්ඩනය නියම කර තිබූණා.

අයුක්ති සහගත ලෙස සිරගත කළ රණවිරුවන් නිදහස් කරන බවට පසුගිය ජනාධිපතිවරණය සමයේ  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසා තිබුණා.

 

ITN News Editor
By ITN News Editor මාර්තු 26, 2020 15:29

Default