ශ්‍රීපාද වන්දනාකරුවන්ට පරිසර හිතකාමී ගමන් මළු

ITN News Editor
By ITN News Editor පෙබරවාරි 12, 2020 15:54

ශ්‍රීපාද වන්දනාකරුවන්ට පරිසර හිතකාමී ගමන් මළු

රත්නපුර පලාබද්දල සහ කුරුවිට එරත්න යන මාර්ග ඔස්සේ ශ්‍රීපාදය වන්දනා කිරීම සඳහා පැමිණෙන බැතිමතුන් සඳහා පරිසර හිතකාමී ගමන් මළු නොමිලේ ලබාදීමට සබරගමුව පළාත් සභාව කටයුතු කර තිබෙනවා. එහි සමාරම්භක අවස්ථාව සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා අතින් සිදු කෙරුණා.

ශ්‍රී පාද වන්දනාව සඳහා සහභාගී වන පිරිස් පරිසරයට මුදාහැරි ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඇතුළු නොදිරන ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙනවා. මෙම අපද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් පරිසරයට සිදුවන හානිය අවම කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගත් බවයි සබරගමුව පළාත් සභාව පවසන්නේ. වන්දනාව සඳහා පැමිණෙන පිරිස් පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් ගමන්මළු පලාබද්දල හා එරත්න ශ්‍රී පාද ප්‍රවේශවලදී බාර දිය යුතු අතර ඒ වෙනුවට පරිසර හිතකාමී ගමන් මළු ලබාදීම සිදු කෙරෙනවා.

 

 

ITN News Editor
By ITN News Editor පෙබරවාරි 12, 2020 15:54

Default