මැණික් ගැරිම සඳහා නීතිවිරෝධිව කැණිම් කළ පුද්ගලයන් 8ක් අත්අඩංගුවට

ITN News Editor
By ITN News Editor ඔක්තෝබර් 23, 2019 10:11

මැණික් ගැරිම සඳහා නීතිවිරෝධිව කැණිම් කළ පුද්ගලයන් 8ක් අත්අඩංගුවට

මැණික් ගැරිම සඳහා නීතිවිරෝධිව කැණිම් කළ පුද්ගලයන් අට දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

කහවත්ත කඳවුරේ නිලධාරින් වැටලීම සිදුකළ බවයි විශේෂ කාර්ය බළකාය සඳහන් කළේ. ඒ පැරඩයිස් ඌරුපැලැව්ව ප‍්‍රදේශයේ දී. අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් රත්නපුර මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට භාරදී තිබෙනවා.

ITN News Editor
By ITN News Editor ඔක්තෝබර් 23, 2019 10:11

Default