කැනඩා මැතිවරණයේ නිකුත් වි ඇති ප‍්‍රතිඑලවලින් අගමැති ඉදිරියෙන්

ITN News Editor
By ITN News Editor ඔක්තෝබර් 23, 2019 09:55

කැනඩා මැතිවරණයේ නිකුත් වි ඇති ප‍්‍රතිඑලවලින් අගමැති ඉදිරියෙන්

කැනඩා මැතිවරණයේ මෙතෙක් නිකුත් වී ඇති ප‍්‍රතිඑල වලින් අග‍්‍රාමාත්‍ය ජස්ටින් ටෲඩෝගේ ලිබරල් පක්ෂය ඉදිරියෙන් සිටින බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සඳහන් කළා.

ඔහුට කන්සර්වේටිව් පක්ෂයෙන් ප‍්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල වී තිබෙනවා. කාන්තා නියෝජිතයන් වැඩිම පිරිසක් ඉදිරිපත් වූ මැතිවරණය ලෙසට මෙය සැළකිය හැකි බවයි කැනඩා වාර්තා සඳහන් කළේ.

ITN News Editor
By ITN News Editor ඔක්තෝබර් 23, 2019 09:55