රුපියල් මිලියනයක් වටිනා ටොන් 3ක තහනම් පොලිතින් තොගයක් අත්අඩංගුවට

ITN News Editor
By ITN News Editor සැප්තැම්බර් 10, 2019 15:50

රුපියල් මිලියනයක් වටිනා ටොන් 3ක තහනම් පොලිතින් තොගයක් අත්අඩංගුවට

තහනම් පොලිතින් නිෂ්පාදන කම්හලක් වටලා රුපියල් මිලියනයක් වටිනා ටොන් 3 ක තහනම් පොලිතින් තොගයක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ විමර්ශන ඒකකයට ලැබුණු හදිසි තොරතුරකට අනුවයි වැටලීම සිදුකෙරුණේ.

තහනම් කරන ලද එල් ඩී පී ඊ පොලිතින් වර්ග හා කැල්සියම් යොදාගෙන මහජන සෞඛ්‍යයට අහිතකර ලෙස නිෂ්පාදනය කෙරුණු ඉටි බෑග් සහ ආහාර ඇසුරුම් මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අලෙවිය සඳහා සූදානම් කර තිබූ ආහාර ඇසුරුම් කට්ටලයන් හි පාරිභෝගික ආරක්‍ෂණ උපදෙස් ඇතුළත් ලේබල් ද අලවා නැති බවයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසන්නේ. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය හා වෙළෙඳ බලපත්‍රය පමණක් ලබා ගෙන කූඨ ලෙස මෙම ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බව විමර්ශනවලදී හෙළිව තිබෙනවා. අත්අඩංගුවට ගත් තහනම් පොලිතින් තොගය දොම්පේ කසළ රඳවනයට යොමු කෙරුණා. අදාළ කර්මාන්තකරුට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කළ බවයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසන්නේ.

 

 

ITN News Editor
By ITN News Editor සැප්තැම්බර් 10, 2019 15:50

Default