ගල් අගුරු මිලදී ගැනීම්වලින් රුපියල් බිලියන දෙකක මුල්‍ය වාසියක්

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 29, 2019 15:00

ගල් අගුරු මිලදී ගැනීම්වලින් රුපියල් බිලියන දෙකක මුල්‍ය වාසියක්

ගල් අගුරු මිලදි ගැනීම පුර්ණ විනිවිද භාවයකින් යුතුව සිදුකරන බව අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා ප‍්‍රකාශ කළා.

විදුලි නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් සිදුකරන ගල් අගුරු මිලදී ගැනීමේදි ඩොලර් මිලියන 18 යි දශම හතරයි දෙකක ලාභයක් හිමිකරගැනීමට හැකිවු බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

ගල් අගුරු ආනයනය කිරීමේ ක‍්‍රියාපටිපාටිය සිදුවන්නේ තමාගේ පුර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ බව ද රවී කරුණානායක මහතා සදහන් කළා.

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 29, 2019 15:00

Default