බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවීමට මහරැජිණගේ අනුමැතිය

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 29, 2019 09:13

බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවීමට මහරැජිණගේ අනුමැතිය

බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවන ලෙස නව අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන්ගේ රජය කළ ඉල්ලීමට දෙවන එළිසබෙත් මහරැජිණ සිය අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

ග්‍රීෂ්ම සෘතුවේ නිවාඩුවෙන් පසුව ලබන මස මුල්කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුව යළි ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව එය ඔක්තෝම්බර් 14වනදා දක්වා අත්හිටුවන ලෙසයි බොරිස් ජොන්සන්ගේ රජය ඉල්ලා සිටියේ. ඒ අනුව බ්‍රිතාන්‍ය එළිසබෙත් මහරැජිණ විසින් එදින නව පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ කරනු ලැබීමට නියමිතයි.

 

 

 

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 29, 2019 09:13

Default