සර්බියාවේ හමුදා මූලස්ථානයක පිපිරීමක්

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 6, 2019 10:28

සර්බියාවේ හමුදා මූලස්ථානයක පිපිරීමක්

සර්බියාවේ හමුදා මූලස්ථානයක පිපිරීමක් සිදුවුණා. ඉන් පුද්ගලයන් 07 දෙනෙක් තුවාල ලබා තිබෙනවා.

ගිනි අවි සහ වෙනත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය රැසක් එහි ගබඩා කර තිබූ බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සඳහන් කළේ. පිපිරිම් සිදුවූ ප‍්‍රදේශ ආශ‍්‍රිත ගම්මාන රැසකින් ජනතාව ඉවත් කිරිමට බලධාරින් පියවර ගත්තා. හමුදා මූලස්ථානය පිහිටි ප‍්‍රදේශයට හදිසි තත්ත්වයක් ද ප‍්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 6, 2019 10:28

Default