සතියක කාලයක් තුළ මෙක්සිකෝවේ මාධ්‍යවේදීන් 3 දෙනෙකු ඝාතනය කෙරේ

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 4, 2019 16:50

සතියක කාලයක් තුළ මෙක්සිකෝවේ මාධ්‍යවේදීන් 3 දෙනෙකු ඝාතනය කෙරේ

සතියක කාලයක් තුළ මෙක්සිකෝවේ මාධ්‍යවේදීන් 3 දෙනෙකු ඝාතනය කර තිබෙනවා.

එක් මාධ්‍යවේදියෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති අතර අනෙක් මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනා ඝාතනය කිරීම අභිරහසක් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. මාධ්‍යවේදීන්ට ජීවත් වීමට නුසුදුසුම රට මෙක්සිකෝව බවට නම් කර තිබෙනවා. දේශසීමා නොමැති වාර්තාකරුවන්ගේ සංවිධානය පවසන්නේ 2000 වසරේ සිට මේ දක්වා මාධ්‍යවේදීන් 100 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක්ව ඇති බවයි. මෙම වසරේදී පමණක් මාධ්‍යවේදීන් 10 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක්ව ඇති බව ද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

 

 

 

 

 

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 4, 2019 16:50

Default