ආසියා සවි එසවීමේ තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට රන් හා රීදී පදක්කම් 04ක්

ITN News Editor
By ITN News Editor දෙසැම්බර් 12, 2018 14:27

ආසියා සවි එසවීමේ තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට රන් හා රීදී පදක්කම් 04ක්

මොන්ගෝලියාවේ පැවති ආසියා සවි එසවීමේ තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ කණ්ඩායම රන් පදක්කමක් හා රීදී පදක්කම් 04 දිනා ගැනීමට සමත්වුණා.

තරගාවලියට රටවල් 16 ක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එක්ව සිටියා. ලංකාවෙන් ඊට එක්වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ගණන 14 ක්. කිලෝ ග්‍රෑම්  53 බර පන්තිය නියෝජනය කළ පබසර මිහිරංග එහි රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත්වුණා. මහේෂ් ක්‍රමාර , සුමුදු ප්‍රදීප් , නිවේන්ද්‍ර ප්‍රවිශ්ක සහ සෙනාලි මිනෝලි රිදී පදක්කම් දිනා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපලෙන් දිවයිනට පැමිණියා. ඔවුන් පිලිගැනීමට ජාතික සවි එසවීමේ සංගමයේ සභාපතිවරයා ඇතුලු පිරිසක් එක්ව සිටියා.

 

 

ITN News Editor
By ITN News Editor දෙසැම්බර් 12, 2018 14:27

Default