සොදුරු ආඥාදායකයෙකු යනු කවුදැයි ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් පහදයි

ITN News Editor
By ITN News Editor මැයි 30, 2018 10:33

සොදුරු ආඥාදායකයෙකු යනු කවුදැයි ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් පහදයි

තිරසර සංවර්ධන හා වන ජීවී අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ශ්‍රී දළදා සමිදුන් වැදපුදාගෙන ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. පෙරහැර සදහා අලි ඇතුන් යොදා ගැනීමේදී සංස්කෘතිය හා අලි ඇතුන්ද ආරක්ෂා වන පරිදි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසුවා.

අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා,

ITN News Editor
By ITN News Editor මැයි 30, 2018 10:33