ශිෂ්‍යාවන් නිසා ගණිත ගුරුවරයාට ලැබුණු වාසනාව

ශිෂ්‍යාවන් නිසා ගණිත ගුරුවරයාට ලැබුණු වාසනාව 0

🕔14:07, 10.පෙබ. 2018

පාසලක ළමයින් පිරිසක් කරපු වැඩක් නිසා ගුරුවරයෙක් ලෝකයේ සරාගීම ගුරුවරයා විදිහට තේරීලා තියෙනවා. මේ සිදු වීම වාර්තා වන්නේ ඉතාලියේ පාසලකින්. පියෙත්‍රෝ බොසැල්ලි කියන වයස අවුරුදු 28ක තරුණ ගුරුවරයා ගණිත විෂය පිළිබඳ උපාධිධාරියෙකු වනවා. ගණිත ගුරුවරයකු වශයෙන් පාසලේ ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණු

Read Full Article
බණ කියන රොබෝ භික්ෂුව

බණ කියන රොබෝ භික්ෂුව 0

🕔13:17, 6.පෙබ. 2018

රොබෝ භික්ෂුවකගෙන් බණ ඇසිය හැකි යුගයක අප ජීවත් වනවා කීවොත් එය පුදුමයට කරුණක් නොවේ. චීනයේ බීජිං නුවර ආසන්නයේ පිහිටි බෞද්ධ පන්සලක වැඩ වසන හිමි නමක් විසින් රොබෝ භික්ෂුවක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ලෝන්ක්වාන් පන්සලේ වැඩ වසන මේ බෞද්ධ හිමි නම විසින් රොබෝ

Read Full Article

Default