කාලගුණ

කාලගුණ

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයින හරහා ඉදිරි දින කිහිපයේදී දී ඊසාන දිග මෝසම ස්ථාපිත වේ යැයි අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.උතුරු, උතුරු මැද, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල වැසි වාර...

දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල සවස 2.00 පසු වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.උතුරු, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල උදය කාලයේදී ද වැසි ඇති වේ.ඇතැම් ස්ථානවලට, විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර, සබරගමුව සහ...

දිවයින පුරා වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් තවදුරටත් අපේක්‍ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල සවස 2.00 පසු වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.දිවයිනේ නිරිත දිග සහ නැගෙනහිර වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල උදය කාලයේදී...

ඉදිරි දින වලදී වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් අපෙක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල සවස 2.00 පසු වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.දිවයිනේ නිරිත දිග සහ නැගෙනහිර වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල උදය කාලයේදී...

ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.මධ්‍යම, සබරගමුව, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00 පසු වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.දිවයිනේ සෙසු...

බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින ගැඹුරුපීඩන අවපාතය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවතට ගමන් කරමින් පවතී. එබැවින්, මේ මගින් දිවයිනට ඇති වන බලපෑම තවදුරටත් අඩුවෙමින් පවතින අතර දිවයින පුරා වැසි තත්වය අඩුවේ යැයි බලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණ...

බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින පීඩන අවපාතය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවතට ගමන් කරමින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එබැවින්, මේ මගින් දිවයිනට ඇතිවන බලපෑම අඩුවෙමින් පවතින අතර දිවයින පුරා වැසි තත්වයේ අඩුවීමක් අපේක්ෂා කෙරේ.මේ...

දිවයිනට කිලෝමීටර් 800 ක් පමණ දුරින් ඇති අඩුපීඩන කලාපය පීඩන අවපාතයක් බවට පත්වීම හේතුවෙන් දිවයිනට ඊසාන හා නැගෙනහිර දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 90ත් 100ත් දක්වා වර්ධනය වීමේ ඉඩකඩක් පවතින බව...

දිවයිනට කිලෝමීටර 1,100ක් පමණ දුරින් ගිනිකොණදිග බෙංගාලබොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වී තිබෙන අඩු පීඩන කලාපය ඉදිරි පැය 24 තුළ පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වීමේ ඉඩකඩ පවතිනවා. ඒ නිසා අද සිට ඉදිරි දිනවල දී උතුරු සහ...

දකුණු අන්දමන් දූපත් ආසන්නයේ වර්ධනය වී ඇති අඩු පීඩන කලාපය තවදුරටත් වර්ධනය වන ලකුණු පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. මේ සමග දිවයින හරහා සහ දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය වැඩි වීමේ...