කාලගුණ

කාලගුණ

දිවයිනේ නැගෙනහිර පළාත සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය හැර අනෙකුත් බොහෝ පළාත්වල තැනින් තැන සවස 2.00 න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.අම්පාර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල සිහින්...

දිවයිනේ කාළගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේ දී ශ්‍රී ලංකාවට බස්නාහිර දෙසින් පැවති පීඩන අවපාතය, අඩු පීඩන කලාපයක් බවට පත්වී ඇති අතර දිවයිනෙන් ඉවතට තවදුරටත් ගමන් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ. ඒ හේතුවෙන් දිවයිනට සහ බස්නාහිර...

ශ්‍රී ලංකාවට බස්නාහිර දෙසින් පැවති පීඩන අවපාතය, දැනට කොළඹට කි.මී.600ක් බස්නාහිර දෙසින් අරාබි මුහුදේ ස්ථානගතව පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එයතවදුරටත් දිවයිනෙන් ඉවතට ගමන් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ. ඒ හේතුවෙන් දිවයිනට වන බලපෑම...

ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්නයේ පැවති අඩු පීඩන තත්ත්වය දැනට දිවයිනට නිරිත දෙසින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එය දිවයිනෙන් ඉවතට එනම් අරාබි මුහුද දෙසට ගමන් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.පවත්නා වැසි සහිත කාලගුණ තත්වය (විශේෂයෙන්...

අයහපත් කාලගුණයත් සමග දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශයන්හි සුළඟේ වේගය ඉහළ යා හැකි බැවින් ධීවර හා නාවික කටයුතුවලින් වළකින ලෙස අවධාරණය කෙරෙනවා. මේ අතර දිවයිනට දකුණු දෙසින් පැවති අඩු පීඩන තත්ත්වය නිරත දෙසට ගමන් කිරීම...

දිවයින ආසන්නයේ පැවතින අඩු පීඩන තත්වය දැනට දිවයිනට දකුණ දෙසින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එය තවදුරටත් වර්ධනය වෙමින් වයඹ දෙසට බරව බස්නාහිර දෙසට එනම් අරාබි මුහුද දෙසට ගමන් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.මෙම...

දිවයින ආසන්නයේ පවතින තරංගාකාර කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අහස වලාකුලින් බරව පවතින අතර වැසිතත්වය තවදුරටත් බලාපොරොත්තුවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.උතුරු පළාතේ සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ විටින් විට හමන (පැ.කි.මී 50-60 දක්වා)...

දිවයින ආසන්නයේ පවතින තරංගාකාර කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් දිවයින පුරා වැසි තත්වයේ වැඩිවීමක් අද දින (09 ) සිට (විශේෂයෙන් දිවයියන් දකුණු අර්ධයේ) බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ අහස වලාකුලින් බරව පවතින අතර...

හෙට දිනයේ සිට නැවතත් වැසි සහිත කාලපරිච්ඡේදයක් අපේක්ෂා කෙරේ. ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වලත් පොළොන්නරුව, මාතර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ...

ඉදිරි දිනවලදී (විශේෂයෙන් 09 වනදා සිට) නැවතත් වැසි සහිත කාලපරිච්චේදයක් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත් වලත් කළුතර, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00 න් පසු වැසි...