කාලගුණ

කාලගුණ

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී ජුනි මස 23 රාත්‍රීයේ සිට දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවල වැසි තත්වයේ තරමක වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත් වලත් ගාල්ල...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී ජූනි මස 22න් පසු දිවයිනේ නිරිත-දිග ප්‍රදේශවල දැනට පවතින වැසි තත්ත්වයේ සුළු වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.බස්නාහිර, සබරගමුව,දකුණු, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල වැසි වාර...

දිවයිනේ කාළගුණය පිළිබද අවධානය යොමු කිරීමේදී 22 වනදායින් පසු දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවල දැනට පවතින වැසි තත්වයේ සුළු වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු විය හැක. බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණු සහ මධ්‍යම පළාත්වල විටින් විට වැසි ඇති වේ. වයඹ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වල තැනින් තැන සවස 2.00...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වල තැනින් තැන සවස 2.00...

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද දිනයේත් වැසි අපේක්ෂා කළහැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. ඇතැම්විට වැසි සමඟ තරමක් තද සුළං ද ඇතිවිය හැකි බවයි කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ කසුන් පැස්කුවල් ප්‍රකාශ කළේ.

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවල වැසි තත්වය තවදුරටත් බලාපොරොත්තුවේ.බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණු සහ වයඹ පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහදකුණු පළාත්වලත්,පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේත්විටින් විට වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. සමහර ස්ථාන වල(විශේෂයෙන්කළුතර, ගාල්ල, මාතර සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල) ...

අද දිනයේ දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශයේත් නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් , හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් වැසි තත්ත්වයේ සුලු වර්ධනයක් ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා  වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශවල ද...

හෙට දිනයේදී, දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශයේත් නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් වැසි තත්ත්වයේ සුළු වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත්ගාල්ල, මාතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක්...