ප්‍රධාන පුවත

ප්‍රධාන පුවත

ඉන්දීය නිල සංචාරය අරඹමින් ඉන්දිරා ගාන්ධි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළෙන් නවදිල්ලියට ළඟා වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එහිදී උණුසුම් පිළිගැනීමක් හිමිවුණා. හෙට ආරම්භ වන පස්වන ලෝක...