දවසේ පුවත

දවසේ පුවත

සංහිඳියා ක්‍රියාදාමය ශක්තිමත් කිරීමට  ශ්‍රී ලංකා රජය ගෙන ඇති වැඩපිළිවෙළට ඕස්ට්‍රේලියා අග්‍රාමාත්‍ය මැල්කම් ටර්න්බුල් මහතා ප්‍රසාදය පළකළා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිල සංචාරයක නිරත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන...