දවසේ පුවත

දවසේ පුවත

දෙස් විදෙස් තරුණ තරුණියන් හය දහසකගේ සහභාගීත්වයෙන් යොවුන් පුරය ත්‍රිකුණාමලයේ දී  ඊයේ පස්වරුවේ ආරම්භ කෙරුණා. අනාගතය ඇරඹුණා යන්න මෙවර යොවුන් පුරයේ තේමාවයි. වසර 27කට පසුව...