උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

ඇතැම් වෘත්තීය සමිති සහ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් පාසල් තුළට ඇතුල් වී ඒවායේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට බාධා ඇතිවන අයුරින් සහ පාසල් සිසුන් උද්ඝෝෂණවලට සම්බන්ධ කරගැනීමේ අරමුණින් විවිධ...

රටේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීමට රජය කටයුතු කරනවා මෝටර් වාහන (සංශෝධන ) පනත මඟින් රියදුරන්ගේ මානසික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකරන්න හැකියාව ලැබෙන බවත් රටේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට...

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති කිහිපයකට පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2ක අනුමැතිය හා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ එම තීරණය කතානායක...

රෝහින්ග්‍යා අනාථයින් ලංකාවට භාර ගැනීමට තීරණයක් නැති බව ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක පවසයි.මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා මෙම අදහස් පළකළේ...