උණුසුම් පුවත්

උණුසුම් පුවත්

අයවැයට පෙර රජය සිදුකළ භාණ්ඩ මිල අඩු කිරීමෙහි වාසිය පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබාදීම සඳහා එම භාණ්ඩ අඩු කළ මිල යටතේම සුපිරි වෙළෙඳසැල් වෙතද ලබාදීමට පියවර...

යාපනයේ ක්‍රියාත්මක ආවා නමැති අපරාධ කල්ලිය මැඩලීමේ මෙහෙයුම් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මකයි. මේ වන විට එම කල්ලියේ ප්‍රබල සාමාජිකයින් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.ආවා කල්ලියේ ප්‍රබල...

2017.11.21 වැනි දින පැවැත්වුනු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ. යෞවනයන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි වන සේ පරිපූරක ඡන්දහිමි නාමලේඛනය පිළියෙල කිරීම සඳහා...

සීමා නීර්ණ ගැසට් පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලමින් අභියාචනාධිකරණය අතුරු තහනම් නිවේදනයක් නිකුත් කළා. ඒ අදාළ ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කරන ලෙසට ඉල්ලා ප්‍රාදේශීය සභා හයක...