2020 වසර වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්වභාවික වායු ලබා ගත හැකි...

2020 වසර වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්වභාවික වායු ලබා ගත හැකි වැඩ පිලිවෙලක්

28
0

2020 වසර වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්වභාවික වායු ලබා ගත හැකි වැඩ පිලිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය චන්දිම විරක්කොඩි පවසනවා. කළුතර දොඩංගොඩ ප්‍රදේශයේ  ඛනිජ තෙල් නිතීගත සංස්ථාව යටතේ පාලනය වන නව ඉන්දන පිරවුම්හල විවෘත කිරිමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින්  අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY