ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තයට බලපෑ අර්මා චණ්ඩ මාරුතයෙන් විපතට පත්වූවන් ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් තවදුරටත්

ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තයට බලපෑ අර්මා චණ්ඩ මාරුතයෙන් විපතට පත්වූවන් ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් තවදුරටත්

23
0

ඇමෙරිකාවේ ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තයට බලපෑ අර්මා චණ්ඩ මාරුතයෙන් විපතට පත්වූවන් ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මකයි.සුළි කුණාටුව ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තයට ඇතුළුවන විට එහි ප්‍රචණ්ඩත්වය අවම වී තිබුණද , මයාමි සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවලට ඉන් දැඩි බලපෑම් එල්ලවුණා. ප්‍රාන්තයේ නිවාස ලක්ෂ 65කට පමණ මේ වන විටත් විදුලිය ඇනහිට ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ. එය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සදහා ඉංජිනේරුවන් දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරන බව බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා. ප්‍රදේශයේ පාලම් 42කට හානි සිදුවී ඇති බවද සදහන්. ෆ්ලොරීඩාවේ කීස් දූපත්වලට ද සුළිකුණාටුවෙන් දැඩි බලපෑම් එල්ලවුණා. ඉන් පුද්ගලයින් සිව් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වු බවයි ඇමෙරිකා වාර්තා සදහන් කරන්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY