හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ කණ්ඩායමක් ලසන්ත ඝාතනය කළ බවට අධිකරණයට තොරතුරු

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ කණ්ඩායමක් ලසන්ත ඝාතනය කළ බවට අධිකරණයට තොරතුරු

24
0

සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ හිටපු කර්තෘ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය කර ඇත්තේ රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ හිටපු අධ්‍යක්‍ෂවරයා යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ විශේෂ කණ්ඩායමක් මගින් බව අපරාධ පරික්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. එම කණ්ඩායම භාවිත කළ ජංගම දුරකථන හා සිම් කාඩ් පහක් සම්බන්ධ තොරතුරු ද අපරාධ පරික්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සොයා ගෙන තිබෙනවා. නඩුව ජුනි මස දහනව වනදා විභාගයට ගැනීමට අධිකරණය නියෝග කළා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY